BIM

3D GEO-BIM

BIM, czyli Building Information Modeling to w wielkim skrócie kompleksowy zestaw rozwiązań na cyfrowo udokumentowane budownictwo. Od projektu po zarządzanie eksploatacyjne budowlą. O ile początkowo BIM wyobrażano sobie tylko w budownictwie kubaturowym "punktowym" - pojedynczych budynków, o tyle dziś BIM otacza również rozległe liniowo budownictwo drogowe, hydrotechniczne i in.
Modelowanie 3D to podstawa BIM, gdzie wirtualizowane w osiach XYZ są plany projektowe, wyciągnięte szczegóły do wytyczenia w terenie, mierzone w trakcie budowy elementy do wykonania prefabrykatów, okien, bram itp. jak również punkty z pomiaru powykonawczego z raportami odchyleń do odbioru robót.
Firma 3D Geosystemy zapewnia obsługę procesu 3D w kontekście całego BIM, w którego całość warto zainwestować. Może to być dostawa oprogramowania 3D ze szkoleniem kadry oraz doradztwo dt. wymiany informacji cyfrowych z projektantem, geodetą lub podwykonawcą z systemami sterowania 3D.

Dodatkowo zapewniamy dostawę urządzeń pomiarowych 3D do pomiarów terenowych, niezbędnych do zamknięcia obiegu danych BIM w całym procesie. Bo BIM to wymiana informacji do i z terenu. Tworzymy pomost rozwiązań pomiędzy projektantem, geodetą i budowlańcem!

Kolejnym etapem po 3D może być dopięcie do dokumentacji 3D: osi czasu - harmonogramu (4D), kosztów - budżetu (5D), analiza energetyczna (6D) po zarządzanie budynkiem w użytku (7D).Broszura BIM 3D Geosystemy budynek
Na początek należy obsłużyć podstawę BIM - modelowanie 3D CAD; zbudować zespół z Państwa kreatywnej kadry, zaopatrzyć się w oprogramowanie 3D oraz instrumenty do pomiarów realizacyjnych lub też stworzyć standard wymogów pracy podwykonawców robót dostosowujących się technologicznie do rozwoju Państwa firmy.
Jak potwierdza większość użytkowników BIM, jest to wzrost nakładu pracy, dość duży koszt całego zestawu oprogramowania i sprzętów, lecz  zarazem całościowo opłacalna inwestycja dla realizacji budów w harmonogramie, z należytą dokładnością na każdym etapie budowy oraz zabezpieczenia budżetu każdego projektu.
Uzgadniaj zmiany z projektantem, inwestorem, generalnym wykonawcą, czy wykonawcami innych branży w nowoczesny sposób, który potwierdzi Twoją przewagę nad konkurencją!

Broszura BIM 3D Geosystemy

Pobierz broszurę informacyjną >>


LEICA iCON - BIM NA BUDOWĘ


Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}
%d bloggers like this: