Moduł Drogowy

MODUŁ DROGOWY

iCON office
Program Leica iCON Office wraz z modułem Drogowym umożliwia:

  • Wykonanie podstawowych zadań (jak w zestawie podstawowym)
  • Tworzenie Modeli Liniowych Drogi – prostych, parametrycznych modeli 3D z danych papierowych lub cyfrowych w formie 2D. W bardzo prosty i intuicyjny sposób każdy może przygotować proste powierzchnie na koronę drogi pod równiarki i spycharki).
  • Generowanie punktów wzdłuż osi lub na podegranych krawędziach o dowolnym przebiegu
  • Generowanie raportu z pomierzonych punktów (inwentaryzacji) względem Modelu Liniowego Drogi z uwzględnieniem statusu osiągnięcia progów tolerancji górnej i dolnej
  • Odczyt wysokości dla podanego punktu 2D (x,y) lub chmury punktów w pliku z teoretycznego Modelu Liniowego Drogi
  • Generowanie współrzędnych punktów (2D lub 3D) na podstawie podanych pikietaży i domiarów względem osi lub podegranej krawędzi projektu
  • Tworzenie Modeli Konturowych (ang. Stringline) – drogowych modeli warstw konstrukcyjnych z plików linii 3D – umożliwiają szczegółowe definiowanie warstw podbudowy z odsadzkami. Na koniec możemy wydzielić model DTM z wybranej warstwy, na dowolnym odcinku, np. do obliczeń objętości. Dodatkowym atutem tych modeli jest możliwość wyboru dowolnych warstw do równania w systemie UMC3D, zaś kody przełamań umożliwią operatorowi wybór odpowiedniego punktu do obliczeń jego odległości od lemiesza – np. do automatycznego wysuwu lemiesza.

Zestaw Drogowy oprócz przydatności na projektach drogowych z powodzeniem pozwoli Państwu na realizację dowolnych projektów liniowych jak melioracje, rurociągi, sieci uzbrojenia terenu, czy kolejnictwo.

FILMY Z PRACY Z PROGRAMEM

Zapraszamy na blog z prezentacjami funkcji, tutaj.

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}
%d bloggers like this: