Moduł MBS

MODUŁ MBS

(MODUŁ PRZEKROJÓW NORMALNYCH)

 

Program Leica iCON Office wraz z modułem MBS umożliwia:

  • Wykonanie wszelkich zadań jak w Zestawie Terenowym.
  • Tworzenie modeli MBS (Przekrojów Normalnych - Opisu Objętości) na zasadzie definicji przekrojów normalnych (standardowych)  oraz niwelety głównej z przebiegiem sytuacyjnym i podczytanego modelu istniejącego terenu. Dzięki zebranym informacjom globalnym program automatycznie tworzy korytarz drogowy docięty do istniejącego modelu terenu. Możliwe jest stałe podczytywanie aktualnych modeli Terenu istniejącego, dzięki czemu program automatycznie zmodyfikuje docięcia (np. zakres skarp lub spadki jeśli zakres jest ustawiony sztywno).
  • Podgrywanie jeszcze 3 innych powierzchni (np. odhumusowanego terenu, pomiaru z innego momentu budowy, model skał lub innego materiału geologicznego itp.)
  • Definiowanie odhumusowania o zadanej grubości na całości lub na wybranych obszarach.
  • Definiowanie dodatkowego wykopu pod koroną robót ziemnych.
  • Generowanie obliczeń powierzchni na przekroju poprzecznym oraz rzeczywistej długości poprzecznej nasypu i/lub wykopu, odhumusowania i podbudowy. Prezentacja tych wartości na każdym przekroju poprzecznym (przydatne na wydrukach).
  • Generowanie raportów o powierzchniach przekrojów, długościach i objętościach mas na wybranym odcinku (odcinkach przerywanych jeśli potrzeba), wybranym interwale i w wybranym segmencie  (np. cały przekrój nasypu lub tylko w pasie rozdziału, czy poboczu) oraz/lub ograniczone podczytanym poligonem 2D. Takie raporty są często wymagane przez nadzór budowlany, a przez większość geodetów liczone ręcznie w programach CAD.
  • Generowanie Modeli DTM oraz linii 3D korytarza na konkretnej warstwie dociętego do modelu terenu. Skopiuj wprost do instrumentu lub systemu sterowania maszyn!
  • Generowanie modelu DTM terenu zmodyfikowanego o korytarz wykopu (góry robót ziemnych i spody wykopów.

Zestaw MBS oprócz przydatności na projektach drogowych z powodzeniem pozwoli Państwu na realizację dowolnych projektów liniowych jak kolejnictwo (modele 3D podtorza oraz geometrii torów), obiekty inżynierskie z najazdami i przyczółkami, gdzie istotne jest obliczenie objętości nasypów i generowanie korytarzy 3D konkretnych warstw.

Zalety modelu MBS

Pobierz prezentację Paczka prezentacyjna możliwości modeli MBS z załączonymi filmami.

GALERIA EKRANÓW PRACY

Zapraszamy na blog z prezentacjami funkcji, tutaj.

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}
%d bloggers like this: