Moduł TBS

MODUŁ TBS

(MODUŁ NORMALNYCH PRZEKROJÓW TUNELOWYCH)

 

Program Leica iCON Office wraz z modułem MBS umożliwia:

  • Wykonanie wszelkich zadań jak w Zestawie Drogowym
  • Tworzenie modeli Tunelowych (Przekrojów Normalnych Tuneli) na zasadzie definicji przekrojów normalnych (standardowych)  oraz niwelety głównej z przebiegiem sytuacyjnym. Dzięki zebranym informacjom globalnym program automatycznie tworzy teoretyczny korytarz tunelowy.
  • Podczytywanie aktualnych modeli istniejącego tunelu, dzięki czemu program automatycznie obliczy objętości
    oraz wyświetli graficznie lub tabelarycznie odchyłki od projektowanego przebiegu.

Tunel_chmura_pkt1Można również rozważyć kupno polowego programu SBG GeoPad z licencją na pomiary tunelowe, która umożliwi zautomatyzowane pseudo-skanowanie
zdefiniowanych przekrojów poprzecznych podstawowymi instrumentami TPS z serwomotorami, np. Leica TPS1200, Viva TS15, TS30 itp.

Ekran pracy programu z modelem tunelu

GALERIA EKRANÓW PRACY

 

Wkrótce.

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}
%d bloggers like this: