Moduł Terenowy

MODUŁ TERENOWY

Program Leica iCON Office wraz z modułem Terenowym umożliwia:

terrain_icon

  • Wykonanie podstawowych zadań (jak w zestawie drogowym)
  • Tworzenie i Edycję Modeli Terenu - powierzchni trójkątowych (DTM) w zakresie – zmian połączeń trójkątowych, tworzenia trójkątów ręcznie, tworzenie linii przerwania modelu (linie stopu), łączenie dwóch modeli w jeden (z różnymi kryteriami łączenia)
  • Tworzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych przez dowolną oś przebiegającą przez model (wskazana ręcznie lub podczytana z pliku) z dowolną gęstością przekrojów
  • Obliczenia objętości pomiędzy dwoma Modelami Terenu lub jednym modelem i powierzchnią o podanej rzędnej
  • Tworzenie Modeli Różnicowych – modeli wektorów wykopów i nasypów – do wytyczenia w terenie (wskazanie miejsc gdzie były wyliczone wektory) lub do graficznego zobrazowania różnic (np. do logistyki transportu mas ziemnych)

Zestaw Drogowy oprócz przydatności na projektach drogowych z powodzeniem pozwoli Państwu na realizację dowolnych projektów liniowych jak melioracje, rurociągi, sieci uzbrojenia terenu, czy kolejnictwo.

 

GALERIA EKRANÓW PRACY

Zapraszamy również na blog z prezentacjami funkcji, tutaj.


Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}
%d bloggers like this: