Moduł Wyrównania Sieci

MODUŁ WYRÓWNYWANIA SIECI GEODEZYJNYCH

Program Leica iCON Office wraz z modułem Wyrównywania Sieci Geodezyjnych umożliwia:

  • Łatwe obliczenia sieci poziomej lub pionowej dowolnej wielkości. Wielkość sieci jest ograniczana jedynie przez pojemność samego komputera roboczego.
  • Pracę za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI), z obrazem w tle,  co ułatwia planowanie w zakresie projektowania sieci - bezpośrednio na mapie. GUI umożliwia także analizę oczekiwanej dokładności i niezawodności jeszcze przed pierwszym pomiarem.Modul_wyrownania_sieci_3
  • Automatyczne kodowanie kolorystyczne obliczonych wartości kontrolnych, co pomaga na rozwiązywanie problemów w widoku numerycznym.
  • Graficzne włączanie i wyłączanie pomiarów - aby znaleźć najlepsze, precyzyjne rozwiązanie;
  • Obliczenia sieci realizowane metodą najmniejszych kwadratów.
  • Generowanie szczegółowych raportów, które zawierają wartości pomierzone i obliczone, statystyki oraz dokładności wykonywanych obliczeń.

 

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}
%d bloggers like this: