Boiska piłkarskie

 • Model siatki – różnice
 • Wydruk mapy w-n i orto 2
 • Wydruk PP
 • Wydruk ortofotomapy
 • Wydruk mapy w-n
 • Wydruk mapy w-n i orto
 • Wydruk mapy w-n i orto 2
 • wymiary i spadki
 • zalewanie wodą 1
 • Pomiar zerowy kolor z warstwicami
 • Modele W-N porównanie
 • dan-roizer-85405
 • Wizualizacja 2
 • Wizualizacja 1
 • wymiary
 • zalewanie wodą 2
 • zalewanie wodą 1
 • Pomiar zerowy kolor z warstwicami 2
 • Modele z rastrem i wycięciem pod modyfikację
 • Modele z rastrem i wycięciem po modyfikacji
 • 1
 • photo-1531861218190-f90c89febf69

Przygotowujemy modele 3D boisk według wytycznych inwestora oraz wymogów UEFA. Optymalizujemy bilans mas ziemnych ustalając odpowiednie rzędne modelu przy przyjętych wytycznych dt. np przełamań i spadków.

Nanosimy projekt na ortofotomapy (mapy satelitarne/naloty istniejącego stanu) dla rzeczywistego rozeznania w projekcie, analiz spływu wody itp.

Tworzymy oprócz samych modeli mapy wykopu - nasypu dla logistyki wzruszania gruntu i przeprowadzania odpowiednich niweleacji terenu, aby np. uniknąć pozostawania miejsc z niewzruszonym gruntem (twardych) oraz miejsc z zasypanymi nierównościami (miękkich) powodujących nierównomierne zagęszczenie, osiadanie itp. niepożądane zjawiska.

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}
%d bloggers like this: