Modernizacja wałów nad Zalewem Wiślanym

W styczniu 2019 roku wykonaliśmy modele 3D modernizacji istniejących wałów przeciwpowodziowych w okolicy miejscowości Krynica Morska. Projekt obejmował budowę wału o wysokości korony na +2.5 m n.p.m. z drogą technologiczną na koronie i za nią, jak również z odwodnieniem w postaci równolegle przebiegającego rowu z doprowadzeniem wody do kilku przepustów. Obliczyliśmy objętości wykopów oraz nasypów konstrukcji nowych wałów. Do pracy wykorzystujemy tylko i wyłącznie program Leica iCON Office (dystrybuowany przez naszą firmę; link tutaj)

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}
%d bloggers like this: