Portfolio Tag: model subwarstwy

Budownictwo kolejowe

Tworzymy modele 3D wszystkich warstw niezbędnych do realizacji budowy nowych/modernizowanych szlaków kolejowych: [custom_list] podtorza z rowami i drenażami niesortu (warstwy ochronnej) o różnych grubościach na odcinkach subwarstwy technologicznej finalnego tłucznia osi i szyn 3D z ich niweletami i przechyłkami [/custom_list] Generujemy różnego rodzaju raporty i obliczenia: [custom_list] domiarów i różnic wysokości projektowanych krawędzi dowolnej warstwy…
Czytaj więcej...

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}