Portfolio Tag: topcon tn3

Budownictwo drogowe

Firma zajmuje się przygotowywaniem modeli 3D dla dróg wszelkich klas, od leśnych traktów po autostrady, a w tym: drogi jedno- i dwujezdniowe drogi z różnymi niweletami obu jezdni drogi z różnymi spadkami i załamaniami warstw (korony robót ziemnych vs podbudowy po masę) ronda z włączeniami węzły drogowe dowolnych konfiguracji skrzyżowania z włączeniami drogi ze odwodnieniem…
Czytaj więcej...

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}