Modelowanie 3D

MODELOWANIE 3D

Firma 3D Geosystemy zajmuje się przygotowywaniem modeli 3D na podstawie danych projektowych przekazywanych do wykonawstwa w formie 2D (papierowe, cyfrowe pdf lub 2D dwg/dxf).

Dla Systemów sterowania maszyn 3D oraz geodezji i budownictwa (kosztorysowanie, tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza)...

Największym problemem nowoczesnych realizacji kontraktów z użyciem instrumentów pomiarowych 3D oraz systemów sterowania maszyn 3D jest brak trójwymiarowej dokumentacji budowlanej lub niekompatybilność formatów danych 3D w obiegu na budowach. Dlatego oprócz tworzenia modeli 3D od zera zajmujemy się również transformacją plików pomiędzy większością spotykanych formatów danych wiodących marek Leica Geosystems, Geomax, Unicontrol, Trimble, Topcon i innych.

Możliwe jest wprowadzenie do oprogramowania szeregu danych z projektu budowlanego w formie 2D, przedmiaru, danych 3D, aktualnej siatki pomierzonych punktów wykonanego obiektu w celu przeprowadzenia niezbędnych obliczeń liniowych, powierzchniowych i kubaturowych.

Działamy w niemalże każdej branży budowlanej, zależnie od zleceń:

Realizacje

BUDOWNICTWO KUBATUROWE

Firma zajmuje się przygotowywaniem modeli 3D dla obiektów kubaturowych takich jak skomplikowane powierzchnie pod:


z dokumentacji 2D pochodzącej od projektanta.

Modele 3D mogą posłużyć do budowy maszynami z systemami sterowania 3D, wytyczenia geodezyjnego/budowlanego, jak również wszelkich obliczeń budowlanych.
Z naszym doradztwem uruchomisz dowolny sprzęt pomiarowy 3D i wykorzystasz go w 200%. Stanowimy pomost pomiędzy robotami kameralnymi a pomiarami, gdzie koordynacja i optymalizacja jest bardzo ważna.

Zaufali nam najlepsi profesjonaliści w branży, którzy byli uzależnieni od technologii modelowania 3D do wiarygodnego i precyzyjnego prowadzenia robót, gdzie czas realizacji zlecenia jest największą dewizą, jeszcze nielicznych, nowoczesnych polskich firm.

Realizowane dotąd projekty:


Oferujemy również niskokosztowe konwersje między formatami danych geodezyjnych (TXT, DWG, DXF, DGN, XML/LandXML, Leica LIN, LMD, GEO, MBS, LMD, TRM, Trimble: RXL, TTM, DC, Topcon: TN3, RD3, LN3, PT3, GC3) oraz systemów sterowania maszyn Leica Geosystems (TRM, LIN, PRF, SKV, LMD, MBS) - Trimble (SVD, SVL) - Topcon (TN3, RD3), Unicontrol XML w dowolną stronę. Dodatkowo możemy wykonać kontrolne przekroje poprzeczne, modyfikacje uzyskanych danych itp.

Realizacje

BUDOWNICTWO DROGOWE

Firma zajmuje się przygotowywaniem modeli 3D dla dróg wszelkich klas, od leśnych traktów po autostrady, a w tym:


z dokumentacji 2D pochodzącej od projektanta.


Modele 3D mogą posłużyć do budowy maszynami z systemami sterowania 3D, wytyczenia geodezyjnego/budowlanego, jak również wszelkich obliczeń budowlanych.
Z naszym doradztwem uruchomisz dowolny sprzęt pomiarowy 3D i wykorzystasz go w 200%. Stanowimy pomost pomiędzy robotami kameralnymi a pomiarami, gdzie koordynacja i optymalizacja jest bardzo ważna.


Oferujemy również niskokosztowe konwersje między formatami danych geodezyjnych (TXT, DWG, DXF, DGN, XML/LandXML, Leica LIN, LMD, GEO, MBS, LMD, TRM, Trimble: RXL, TTM, DC, Topcon: TN3, RD3, LN3, PT3, GC3) oraz systemów sterowania maszyn Leica Geosystems (TRM, LIN, PRF, SKV, LMD, MBS) - Trimble (SVD, SVL) - Topcon (TN3, RD3), Unicontrol XML w dowolną stronę. Dodatkowo możemy wykonać kontrolne przekroje poprzeczne, modyfikacje uzyskanych danych itp.

Zaufali nam najlepsi profesjonaliści w branży, którzy byli uzależnieni od technologii modelowania 3D do wiarygodnego i precyzyjnego prowadzenia robót, gdzie czas realizacji zlecenia jest największą dewizą, jeszcze nielicznych, nowoczesnych polskich firm.

Realizacje

BUDOWNICTWO KOLEJOWE

Firma zajmuje się przygotowywaniem modeli 3D dla dróg kolejowych:z dokumentacji 2D pochodzącej od projektanta.


Generujemy raporty pikietaży, domiarów i dH do dowolnej osi z jej niweletą od dowolnej projektowanej krawędzi projektowanej, czy istniejącej lub punktów; np. domiary i dH do istniejącej szyny toru nierozebranego podczas remontu sąsiedniego torowiska (dla manualnej kontroli maszyn bez systemów sterowania 3D lub do ustawiania niwelatorów laserowych dla systemów 2D.


Firma 3D Geosystemy jest już przygotowana i operuje na układzie wysokościowym Amsterdam (EVRF 2007) wymaganym przez polskie prawo.

Przeliczamy współrzędne między układami 2D oraz 3D, a zwłaszcza do systemu WGS-84 w celu ustawiania stacji referencyjnych GNSS (wymagane przez m. in. stacje Trimble) oraz innych celów.Tworzymy wpasowania GPS (GNSS) dla systemów sterowania maszyn lub geodezji dla marek Trimble i Topcon.

Modele 3D mogą posłużyć do budowy maszynami z systemami sterowania 3D, wytyczenia geodezyjnego/budowlanego, jak również wszelkich obliczeń budowlanych.
Z naszym doradztwem uruchomisz dowolny sprzęt pomiarowy 3D i wykorzystasz go w 200%. Stanowimy pomost pomiędzy robotami kameralnymi a pomiarami, gdzie koordynacja i optymalizacja jest bardzo ważna.

Zaufali nam najlepsi profesjonaliści w branży, którzy byli uzależnieni od technologii modelowania 3D do wiarygodnego i precyzyjnego prowadzenia robót, gdzie czas realizacji zlecenia jest największą dewizą, jeszcze nielicznych, nowoczesnych polskich firm.

Oferujemy również niskokosztowe konwersje między formatami danych geodezyjnych (TXT, DWG, DXF, DGN, XML/LandXML, Leica LIN, LMD, GEO, MBS, LMD, TRM, Trimble: RXL, TTM, DC, Topcon: TN3, RD3, LN3, PT3, GC3) oraz systemów sterowania maszyn Leica Geosystems (TRM, LIN, PRF, SKV, LMD, MBS) - Trimble (SVD, SVL) - Topcon (TN3, RD3), Unicontrol XML w dowolną stronę. Dodatkowo możemy wykonać kontrolne przekroje poprzeczne, modyfikacje uzyskanych danych itp.


Realizacje

BUDOWNICTWO OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Firma zajmuje się przygotowywaniem modeli 3D dla obiektów sportowych, takich jak:


z dokumentacji 2D pochodzącej od projektanta lub rysunków poglądowych inwestora, czy wykonawcy.

Modele 3D mogą posłużyć do budowy maszynami z systemami sterowania 3D, wytyczenia geodezyjnego/budowlanego, jak również wszelkich obliczeń budowlanych.
Z naszym doradztwem uruchomisz dowolny sprzęt pomiarowy 3D i wykorzystasz go w 200%. Stanowimy pomost pomiędzy robotami kameralnymi a pomiarami, gdzie koordynacja i optymalizacja jest bardzo ważna.

Zaufali nam najlepsi profesjonaliści w branży, którzy byli uzależnieni od technologii modelowania 3D do wiarygodnego i precyzyjnego prowadzenia robót, gdzie czas realizacji zlecenia jest największą dewizą, jeszcze nielicznych, nowoczesnych polskich firm.

Realizacje

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE

Firma zajmuje się przygotowywaniem modeli 3D obiektów hydrotechnicznych, takich jak:


z dokumentacji 2D pochodzącej od projektanta.

Modele 3D mogą posłużyć do budowy koparkami z systemami kontroli 3D, jak również wszelkich obliczeń budowlanych.

Zaufali nam najlepsi profesjonaliści w branży, którzy byli uzależnieni od technologii modelowania 3D do wiarygodnego prowadzenia robót, gdzie stan zaawansowania robót oraz ilościowy bilans materiału układanego pod wodą na różnych głębokościach byłby niemożliwy.

Realizowane dotąd projekty:Oferujemy niskokosztowe konwersje między formatami danych geodezyjnych (TXT, DWG, DXF, DGN, XML/LandXML, Leica LIN, LMD, GEO, MBS, LMD, TRM, Trimble: RXL, TTM, DC, Topcon: TN3, RD3, LN3, PT3, GC3) oraz systemów sterowania maszyn Leica Geosystems (TRM, LIN, PRF, SKV, LMD, MBS) - Trimble (SVD, SVL) - Topcon (TN3, RD3), Unicontrol XML w dowolną stronę. Dodatkowo możemy wykonać kontrolne przekroje poprzeczne, modyfikacje uzyskanych danych itp.

Realizacje

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}
%d bloggers like this: