Portfolio Category: Modelowanie 3D

Boiska piłkarskie

Przygotowujemy modele 3D boisk według wytycznych inwestora oraz wymogów UEFA. Optymalizujemy bilans mas ziemnych ustalając odpowiednie rzędne modelu przy przyjętych wytycznych dt. np przełamań i spadków. Nanosimy projekt na ortofotomapy (mapy satelitarne/naloty istniejącego stanu) dla rzeczywistego rozeznania w projekcie, analiz spływu wody itp. Tworzymy oprócz samych modeli mapy wykopu - nasypu dla logistyki wzruszania gruntu…
Czytaj więcej...

Modernizacja umocnienia brzegu Westerplatte

Firma 3D Geosystemy wykonała modele 3D niezbędnych do budowy warstw konstrukcyjnych umocnienia brzegu w Gdańsku - Westerplatte, tj. wykopu pod częścią odmorską i odlądową, narzutu drobnego, średniego i grubego kamienia oraz warstw pod budowę ciągu pieszych. Do pracy wykorzystano program Leica iCON Office (dystrybuowany przez naszą firmę; link tutaj) [gallery size="medium" ids="6426,6439, 6425,6424" orderby="rand"]  …
Czytaj więcej...

Budownictwo kolejowe

Tworzymy modele 3D wszystkich warstw niezbędnych do realizacji budowy nowych/modernizowanych szlaków kolejowych: [custom_list] podtorza z rowami i drenażami niesortu (warstwy ochronnej) o różnych grubościach na odcinkach subwarstwy technologicznej finalnego tłucznia osi i szyn 3D z ich niweletami i przechyłkami [/custom_list] Generujemy różnego rodzaju raporty i obliczenia: [custom_list] domiarów i różnic wysokości projektowanych krawędzi dowolnej warstwy…
Czytaj więcej...

Modernizacja wałów nad Zalewem Wiślanym

W styczniu 2019 roku wykonaliśmy modele 3D modernizacji istniejących wałów przeciwpowodziowych w okolicy miejscowości Krynica Morska. Projekt obejmował budowę wału o wysokości korony na +2.5 m n.p.m. z drogą technologiczną na koronie i za nią, jak również z odwodnieniem w postaci równolegle przebiegającego rowu z doprowadzeniem wody do kilku przepustów. Obliczyliśmy objętości wykopów oraz nasypów…
Czytaj więcej...

Budownictwo drogowe

Firma zajmuje się przygotowywaniem modeli 3D dla dróg wszelkich klas, od leśnych traktów po autostrady, a w tym: drogi jedno- i dwujezdniowe drogi z różnymi niweletami obu jezdni drogi z różnymi spadkami i załamaniami warstw (korony robót ziemnych vs podbudowy po masę) ronda z włączeniami węzły drogowe dowolnych konfiguracji skrzyżowania z włączeniami drogi ze odwodnieniem…
Czytaj więcej...

Przebudowa dna Nabrzeża Mostowego w Łebie

Realizacja polegała na zamodelowaniu dna przy Nabrzeżu Mostowym w Łebie: formowanie wykopu dna ze spadkami w dwóch osiach, formowanie prostokątnych obrysów złożonych z szeregu koszy gabionowych wypełnianych luźnym kamieniem, przykrywanych materacami gabionowymi mniejszej grubości oraz formowanie kieszeni dowiązujących formacje gabionowe do istniejącego dna uzupełnianych również luźnym kamieniem. Więcej o tym na blogu, przejdź>> [embed]https://www.youtube.com/watch?v=b5V-jaF1kpI[/embed]  
Czytaj więcej...

Top
Facebook
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}